2.1A 19V 40W אסוס

מלאי מיידי במקום

2.5-0.7 :פלאג
מתח כניסה:
100V – 240V AC
מתח יציאה:
19V 2.1A 40W

229

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים