65W 19V 3.42A אייסר

מלאי מיידי במקום

3.0-1.1 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 19V 3.42A 65W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים