IBM 72W 16V 4.5A

מלאי מיידי במקום

5.5-2.5 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 4.5A 16V 72W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים