מחירון מעבדה

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – סוללת ביוס

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

מסקנות: יש צורך באיפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כולל החלפת סוללת ביוס כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

איפוס נייד

איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק-כולל פו”ה נייד

– גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי) – מחשב עולה תקין ועבר בדיקות עומס.

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול:468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול:468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול:468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול:468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול:468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול:468 שח

Hi, I'm a global tooltip.

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

‏‏איפוס נייד – ניקוי

גורם: תקלה בהזנת מתח חשמלי או התחממות יתר חוזרת ונשנית

טיפול: בוצע איפוס מתחים וניקוי מגעים עמוק כטיפול בתקלת חומרה זמנית (כתוצאה מהתחממות יתר או “זיוף” בהזנת מתח חשמלי)

עלות טיפול: 468 שח

צור קשר
מלא את הטופס או שלח דוא"ל ישירות אל: office@etl.co.il
דילוג לתוכן