19.5V 4.74A 95W LG

מלאי מיידי במקום

4.75-4.22 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 4.74A 19.5V 95W

200

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים