2.37A 19V 45W אסוס

מלאי מיידי במקום

3.0-1.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 19V 2.37A 45W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים