65W 19.5V 3.3A סוני

מלאי מיידי במקום

6.0-4.4 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 3.3A 19.5V 65W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים