19.5V 10.3A 200W HP

מלאי מיידי במקום

7.4-5.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 10.3A 19.5V 200W

380

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים