19.5V 2.31A 45W HP

מלאי מיידי במקום

כחול 4.5-3.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 2.31A 19.5V 45W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים