19.5V 3.33A 65W HP

מלאי מיידי במקום

כחול 4.5-3.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 3.33A 19.5V 65W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים