19.5V 6.15A 120W HP

מלאי מיידי במקום

7.4-5.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 6.15A 19.5V 120W

330

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים