19V 4.74A 90W HP

מלאי מיידי במקום

7.4-5.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 4.74A 19V 90W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים