18.5V 3.5A 65W HP

מלאי מיידי במקום

7.4-5.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 3.5A 18.5V 65W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים