19.5V 4.62A 90W HP

מלאי מיידי במקום

כחול 4.5-3.0 :פלאג מתח כניסה: 100V – 240V AC מתח יציאה: 4.62A 19.5V 90W

250

עלות משלוח יחושב בהמשך : מידע משלוחים